Darbiniekam ir kredīta saistības, un tāpēc viņš vēlas darba algu pārskaitīt nevis uz savu kontu, bet uz radinieka kontu. Vai tas ir iespējams, ja notārs apstiprina šādu vienošanos starp darbinieku un viņa radinieku?