Darbinieks pēc paša vēlēšanās beidz strādāt 28.februārī un uzraksta atlūgumu, norādot, ka vēlas pārtraukt darba attiecības pēc paša vēlēšanās ar 1.martu. Vai nesanāk tā, ka par pēdējo darba dienu ir uzskatāms 1.marts? Tā kā rīkojums nav jāsastāda šajā gadījumā, jo darbinieks aiziet pēc paša vēlēšanās, tad šis atlūgums ir vienīgais dokuments, pēc kura veikt gala norēķinus. Kā pareizi norādīt datumu atlūgumā - pēdējo darba dienu, kad vēl strādā, vai pirmo darba dienu, ar kuru nestrādā?