Darbinieks tiek atbrīvots uz Darba likuma 47.panta 1.daļas pamata, t.i., pārbaudes laika neizturēšana. Rīkojums izdots 23.novembrī, kas ir piektdiena (darbiniekam noteiks nepilnais summētais darba laiks), 24. un 25.novembris darbiniekam brīvs, 26.novembris - darba diena. Kurš datums - 25. vai 26.novembris - jānorāda rīkojumā kā diena, kurā izbeigtas darba tiesiskās attiecības?