Vai drīkst atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokli par kafiju, tēju, saldumiem un augļiem, kas iegādāti biroja darbinieku vajadzībām? Vai šie izdevumi ir jāiekļauj uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā? Darba koplīguma nav. Jāņem arī vērā, ka Covid-19 ierobežojumu dēļ uzņēmums pārstrukturizējis biroja darbību tādā veidā, ka visas tikšanās ar sadarbības partneriem notiek attālināti vai arī ārpus biroja telpām, arī pēc ierobežojumu atcelšanas.