Vai ir iespējams uzskaitīt grāmatvedībā darbinieka izdevumus par obligāto veselības pārbaudi, ja čeks ir izsniegts uz darbinieka vārda? Ja ir iespējams, tad kā?