Gan ar darba, gan uzņēmuma līgumu tiek regulēta zināma darba veikšana pret atlīdzību kādas personas labā. Ņemot vērā, ka praksē apzināti, kā arī neapzināti darba līgums tiek jaukts ar uzņēmuma līgumu vai otrādi, par uzņēmuma līgumu jārunā kontekstā ar darba līgumu, jo, lai gan minētie līgumi ir līdzīgi, starp tiem pastāv būtiskas atšķirības.

Raksta līdzautore: Līga Treilone, SIA "Leinonen" vecākā nodokļu konsultante