Darbiniekam darba līgumā noteikts nepilnais darba laiks – divas stundas dienā, piecas darba dienas nedēļā, un darba alga 300 eiro. 2021. gada jūnijā ir 20 darba dienas, tātad darbinieks nostrādās 40 stundas un par to saņem 300 eiro. Bet, ja darbiniekam būs jāstrādā vairāk, piemēram, 45 stundas, vai šīs piecas stundas ir virsstundas, kas jāapmaksā dubultā? Valsts darba inspekcijas eksperti uzskata, ka tās neesot virsstundas, un atsaucas uz Darba likuma 136. panta 1. daļu, bet darba tiesību jurists uzskata, ka tās ir virsstundas. Kā tad īsti ir?