Mikrouzņēmums saviem darbiniekiem iegādājas veselības apdrošināšanas polises uz gadu. Vai un kādi nodokļi par to jāmaksā? Vai tā jāuzrāda mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijā kā darbinieka algas daļa? Vai katru mēnesi divpadsmito daļu no polises cenas? Vai jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)? Kādas ir nodokļu sekas, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības un polise viņam paliek spēkā, un otrādāk – ja polise tiek pārtraukta? Mikrouzņēmums ir komercsabiedrība, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā.