No 2016.gada ir paredzētas būtiskas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanā par apgādībā esošām personām – daudzi atvieglojumi ir atcelti.

Apgādībā esošo personu, par kurām nodokļu maksātājam ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumiem, uzskaitījums ir sniegts likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta 1.daļā, un no 01.01.2016. likums paredz atvieglojumus par šādu personu uzturēšanu (apgadājamie):

  • par nepilngadīgu bērnu;
  • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
  • par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
  • par iepriekš minēto personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
  • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti.