Pēc audita pārbaudes vienā no uzņēmuma nodaļām konstatēti pārkāpumi. Izveidota komisija audita atzinuma slēdziena analīzei. Komisija secināja, ka pieļauti vairāki darba kārtības un amata apraksta pārkāpumi, kā arī konstatētas aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Šajā daļā atzinums nodots Prokuratūrai, kas to nodevusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kurš uzsācis pārbaudi. Vai amatpersonu var disciplināri sodīt par darba kārtības un amata apraksta pārkāpumiem, nesagaidot lēmumu, vai personas darbībās konstatēti smagāki pārkāpumi?