Līdz ar grozījumu MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.827), kuri paredz iesniegt ziņas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) arī par fiziskām personām, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata un nav reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas, stāšanos spēkā 12.10.2012., neskaidrības ir radušās ar autoratlīdzības līgumiem – vai VID jāziņo arī par personām, kuras strādā uz autoratlīdzības līguma pamata?