2013. un 2014.gadā uzņēmums nevarēja izmaksāt darbiniekam algu. Darba algas parāds arvien palielinājās, un darbinieks, pārtraucot darba attiecības, noslēdza rakstisku vienošanos ar darba devēju, ka uzņēmums samaksās darba algas parādu, kad tam būs "labāki laiki". Šobrīd uzņēmumam ir jāsāk atmaksāt algas parāds. Uz kāda pamata var izmaksāt algu par iepriekšējiem periodiem? Vai vienošanās darba devēja un fiziskās personas starpā ir pamats darba algas izmaksāšanai par 2013. un 2014.gada periodu, proti, vai tam ir juridiskais spēks? Visi nepieciešamie nodokļi ir samaksāti.