Darbiniekam izsniegta darbnespējas lapa viņa slimības dēļ. Tomēr darba devējam ir aizdomas, ka darbinieks nav slims un šo laiku izmanto personīgiem mērķiem, piemēram, strādā pie cita darba devēja vai apmeklē publiskus pasākumus. Nevēlamies maksāt slimības naudu par šādu darbinieka rīcību! Vai darba devējs var apšaubīt darbnespējas lapu?