Vai darba līgumā var paredzēt dažādus līgumsodus darbiniekam, piemēram, par darba kavēšanu?