Vai ar darba kārtības noteikumiem drīkst ierobežot darbinieka brīvo laiku, piemēram, nosakot, ka darbinieks brīvajā laikā nedrīkst nodarboties ar ekstrēmajiem sporta veidiem, lai nezaudētu darba spējas? Vai darbinieku drīkst atlaist, ja šādā gadījumā darba kārtības noteikumi pārkāpti? Piemēram, noteikumos ir aizliegts slēpot, bet darbinieks slēpo un lauž kāju, pēc tam izmantojot slimības lapu un līdz ar to neveicot darbu.