Vai darba līgumā var noteikt, ka darbinieks ir atbildīgs par uzņēmumam nodarītajiem zaudējumiem un šī nodarījuma summa tiek automātiski ieturēta darbiniekam no darba samaksas? Piemēram, ierakstot darba līgumā šādi: “Ar šo Darbinieks piekrīt, ka Darba devējs no Darbinieka darba samaksas ietur Darba devējam nodarītos zaudējumus, par kuriem Darbinieks ir vainojams.”