Uzņēmums iegādājās vieglo automašīnu, kuru darbinieks drīkstēs izmantot arī privātām vajadzībām. Tātad uzņēmums maksās uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) un 50% no rēķinos saņemtā un samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) neatskaitīs kā priekšnodokli. Vai drīkst noslēgt vienošanos ar darbinieku, ka no viņa darba algas tiks ieturēts UVTN un 50% PVN kā auto nolietojuma daļa (sadalot pa vairākiem mēnešiem auto līzinga nomaksas termiņā), kuru nevarēja atskaitīt kā priekšnodokli, iegādājoties auto?