Vai uzņēmums, kas darbojas Latvijā, drīkst sūtīt komandējumā personu no Lietuvas uz Latviju veikt uzdevumu Latvijas uzņēmuma interesēs, ja ar šo personu Latvijas uzņēmumam nav darba attiecību? Ja drīkst, kuras normas būtu jāpiemēro, aprēķinot dienas naudu un citu izdevumu kompensāciju?