Uzņēmums par komandējumu uz Spāniju plāno darbiniekam izmaksāt dienas naudu 60 EUR apmērā, tādējādi pārsniedzot Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr.969) noteikto dienas naudas normu (40 EUR). Par kādu summu (bruto (20 EUR) vai neto (27,98 EUR)) jāpalielina darbinieka mēneša ienākumi un kā jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?