Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošas personas risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātas personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, bērna kopšanu, kā arī ar papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātas personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi. Šajā publikācijā un tās turpinājumā lasiet par sociālo apdrošināšanu mikrouzņēmumu darbiniekiem.