Uzņēmuma darbiniece ir 3.grupas invalīde (invaliditāte pagaidām piešķirta uz gadu), bet invaliditātes cēlonis darbnespējas lapā norādīts kā "cits cēlonis" – proti, invaliditāte nav iegūta šajā darba vietā. Darbiniece periodiski (jau vairāk kā 1 gadu 3 gadu periodā) atrodas uz darbnespējas lapas. Vai uzņēmums ir tiesīgs atbrīvot šādu darbinieci, pamatojoties uz Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļas 11.punktu, ja darbiniece ilgstoši slimo?