Turpināsim aplūkot izmaiņas, kas stājās spēkā no šī gada 1.janvāra, ieviešot jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un ar to saistītos Ministru kabineta noteikumus. Šoreiz uzmanības lokā – ieņēmumi.

Sākot ar 01.01.2016., kad mainījās sabiedrību gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošais likums, ieņēmumu uzskaitē "revolūcija" nav notikusi. Ar izmaiņām precizēts, ka ieņēmumos neiekļauj to pašu kapitāla palielinājumu, kas radies, īpašniekiem veicot iemaksu pamatkapitālā. Es gan nevaru iedomāties grāmatojumu, ar kuru iemaksu pamatkapitālā varētu iegrāmatot ieņēmumos, bet kādam, iespējams, tas ir izdevies.