Uzņēmums apsaimnieko autostāvvietu, kurā atrodas kases automāts, kas ļauj veikt apmaksu ar monētām. Reizi nedēļā automāts tiek iztukšots, un nauda vesta uz uzņēmuma kasi. Automāts izdod Z atskaiti. Bieži kases automātā ir iemestas citu valūtu monētas, kuras automāts atpazīst kā eiro, gadās arī, kad vienkārši Z atskaitē ir kļūdaina summa, kas nesakrīt ar reālajiem ieņēmumiem, tāpēc automātā nereti ir iztrūkums. Kā pareizi iegrāmatot šo starpību? Šobrīd grāmatojam tikai reālos ieņēmumus, bet tas nav īsti korekti, jo ieņēmumu summas nesakrīt ar Z atskaiti. Kādi dokumenti jānoformē? Vai vienkārši kases ieņēmumu orderos norādīt papildu grāmatojumus vai arī jānoformē cits kases ieņēmumu/izdevumu orderis?