Kā pareizi grāmatot maiņas naudu, ko pārdevējs ieliek kasē un dienas beigās izņem kopā ar skaidras naudas ieņēmumiem no realizācijas? Lasot dažādus grāmatvedības forumus un konsultējoties ar citiem grāmatvežiem, sapratu, ka variantu ir ļoti daudz. Vieni saka, ka maiņas naudu vispār negrāmato un apstrādā tikai realizācijas datus, citi to grāmato kā no uzņēmuma kases izsniegtu avansa norēķinu kasierim, un pēc tam – tikai gada beigās – pārgrāmato kā avansa norēķina atmaksu. Jāsaka, ka šādi varētu darīt tikai tad, ja maiņas naudas summa vienmēr ir vienāda. Pārējie grāmatveži uzskata, ka maiņas nauda jāgrāmato katru dienu, kā kustība no elektroniskā kases aparāta uz uzņēmuma kasi un otrādi. Šim variantam piekrītu arī es, taču gribētu dzirdēt eksperta viedokli.

Piemērs

Z atskaitē parādās ieraksts – saņemta skaidra nauda (maiņas nauda) 50 eiro.

Dienas realizācija – 363 eiro, tostarp PVN 63 eiro un summa bez PVN – 300 eiro.

Maksājumu veidi:

  • skaidra nauda – 121 eiro,
  • maksājumi ar karti – 242 eiro.

Izņemtā skaidras naudas summa – 171 eiro (skaidras naudas ieņēmumi kopā ar maiņas naudu). Kādi būtu pareizie grāmatojumi šajā gadījumā?