Vai SIA 100% kapitāla daļu īpašnieks - fiziskā persona, Latvijas nodokļu rezidents var pārskaitīt naudu (aizdot) savam uzņēmumam, lai to ieguldītu attīstībā? Kādus nodokļus skar šis darījums?