Ir zināms, ka saimnieciskajā darbībā skaidrās naudas darījumiem ir noteikti ierobežojumi, taču tie rada daudz neskaidrību. Vai ierobežojumi un deklarēšanas pienākums attiecas arī uz aizdevumiem un avansa norēķiniem? Uz kādu periodu attiecas skaidrās naudas darījumu ierobežojums? Turklāt eiro ieviešanas dēļ ir konvertētas arī darījumu summas.