Nauda ir vislikvīdākais resurss, kurš bez pienācīgas kontroles pakļauts augstam piesavināšanās riskam. Tāpēc skaidrās naudas darījumu uzskaiti regulē vairāki normatīvie akti, un par to pienācīgu izpildi ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Tomēr nereti autors savā praksē ir sastapies ar situāciju, kad kases darījumu uzskaite netiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un tieši grāmatvedim ir iespēja šo situāciju mainīt, iesniedzot vadītājam priekšlikumus darba uzlabošanai.