Uzņēmuma vadītājs ir noteicis kārtību, ka restorānā ietirgotā skaidrā nauda, sasniedzot noteiktu limitu, diennakts laikā vairākas reizes tiek izņemta no kases aparāta un ielikta seifā. Restorāna vadītājs, kas pilda arī kasiera pienākumus, saskaita diennakts laikā seifā uzkrāto naudu, salīdzina to ar kases aparāta žurnāla datiem un par darbdienas laikā saņemto un iemaksāšanai uzņēmuma kasē paredzēto skaidro naudu sagatavo vienu kases ieņēmumu orderi. Kā izpildīt Ministru kabineta noteikumu Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” 14.3.punkta prasību, ka kases ieņēmumu ordera obligāts rekvizīts ir fiziskas personas (skaidrās naudas maksātāja) vārds, uzvārds un personas kods, ja fiziski struktūrvienības vadītājs/kasieris naudu no nevienas fiziskas personas nepieņem? Viņš to izņem no seifa, kurā naudu ieliek darbinieki, kuri strādājuši ar kases aparātu attiecīgajā maiņā. Kā kases ieņēmumu orderī norādīt šo skaidras naudas maksātāju, ja diennakts laikā ir vairākas maiņas?