Kā norāda Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, neierobežoti skaidras naudas darījumi ir viens no svarīgākajiem faktoriem ēnu ekonomikas funkcionēšanai. Lai mazinātu iespēju veikt krāpnieciskus darījumus un nepieļautu iespēju legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus, kā arī veicinātu bezskaidras naudas lietošanu darījumos, ir izstrādātas likumdošanas normas, ar kurām ierobežo skaidras naudas lietošanu un nosaka deklarēšanas pienākumus darījumos ar skaidru naudu.

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) 30.pantā ir noteikts skaidras naudas lietošanas ierobežojums juridiskajām personām, kā arī fiziskajām personām, kas ir individuālie komersanti, un fiziskajām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidrās naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros. Iepriekšminētajiem nodokļu maksātājiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 EUR (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek 1 vai vairākās operācijās).

Piemērs

Ja noslēgts līgums par preču piegādi kopsummā par 10 000 EUR un samaksa tiek veikta skaidrā naudā 2 maksājumos – 7000 EUR vienā mēnesī un 3000 EUR otrā mēnesī –, tas tiek uzskatīts par 1 darījumu, kura kopsumma pārsniedz 7200 EUR.

Ierobežojumam ir noteikti vairāki izņēmumi, paredzot, ka tas neattiecas uz:

  • kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām;
  • starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem;
  • kredītiestāžu pakalpojumiem un skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs iepriekšminēto darījumu dalībnieku kontos.