Turpinot publikācijā Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos (iFinanses.lv, 11.09.2012.) aizsākto tēmu par skaidrās naudas lietošanas ierobežojuma aktuālākajiem jautājumiem, šoreiz vēlētos vērst uzmanību situācijai, ja uzņēmumam nav speciāli aprīkotas un apsargājamas kases telpas, un uzņēmuma vadītājs naudu glabā pie sevis.