Vai skaidrās naudas atlikumi uzņēmumā (kase, avansa norēķinu atlikumi) ir tikai jākonvertē no latiem uz eiro, vai tomēr vajag dokumentu, kas apstiprina, ka konvertācija ir veikta dabā? Piemēram, kases atlikums Ls 5900. Vai grāmatvedībā ir jāuzrāda kredītiestādes dokuments par konvertāciju? Ar avansa norēķinu atlikumu, ja var paspēt iztērēt vienlaicīgās apgrozības periodā, problēmu nav. Bet ko darīt, ja piemēram, janvārī nav nekādu izdevumu, un šis atlikums ir skaidrā naudā latos arī uz 01.02.2014.?