SIA ražo preces un vēlas tās pārdot ražošanas vietā. Neskaidrība radās par to, kādi dokumenti būtu jānoformē, ja pircējs samaksu veic skaidrā naudā.

Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96) 82.punkts nosaka: “Nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu kartēm, vai izmantojot mobilās lietotnes, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas šādos gadījumos:

82.1. darījumu apliecinot ar šo noteikumu 71.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma: 

[..]

82.1.2. par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas) vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču remontu.”

Tātad jautājumi:

  1. Vai SIA par pašu saražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā var
    nerakstīt darījumu apliecinošo kvīti, ja to nepieprasa darījuma partneris?
  2. Kā SIA reģistrēt šos skaidrās naudas ieņēmumus? Vai jāveido ieņēmumu
    reģistrs un darījumi hronoloģiski jāreģistrē šajā reģistrā?
  3. Vai mēneša beigās var sagatavot 1 kases ieņēmumu orderi un to iegrāmatot?