Vienlaicīgās apgrozības periods Latvijā būs laika posmā no 01.01.2014. līdz 14.01.2014. Tas ir periods, kurā norēķini par pirkumiem un pakalpojumiem iespējami divās valūtās — latos un eiro, bet atlikumu izdošana gan būs tikai eiro. Izņēmums — sabiedriskais transports. Tajā atlikumu varēs izsniegt tādā naudā, kādā veikts pirkums par braucienu.