Darbiniekam darba vajadzībām tiek piešķirts mobilā telefona aparāts, nosakot, ka uzņēmums sedz ne vairāk par 200 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)) šī aparāta iegādei. Darbinieks izvēlas citu - dārgāku – modeli (par 300 EUR plus PVN), un ar viņu tiek parakstīta vienošanās par vērtības starpības atmaksu. Telefons tiek uzskaitīts kā pamatlīdzeklis (PL). Kādi nodokļu riski var rasties šajā situācijā? Kādi būtu veicamie grāmatojumi?