Sabiedrība pieteicās Eiropas Savienības projektam jauna uzņēmuma attīstībai. Finansējumu piešķīra ar noteikumu, ka uzņēmumam projekta īstenošanas pirmā gada laikā jāiegādājas konkrēts pamatlīdzeklis. Sabiedrība pilnībā apmaksāja rēķinu par pamatlīdzekļa iegādi, iesniedza attiecīgos attaisnojuma dokumentus Lauku atbalsta dienestā, kas uzņēmumam projekta ietvaros atmaksāja daļu no šī pamatlīdzekļa, proti, 35 tūkst. eiro. Kā to pareizi iegrāmatot?