Uzņēmumā pamatlīdzeklis tiek ekspluatēts no 01.06.2006., atlikusī vērtība - 0 EUR. 2018.gada martā tiek veikta būtiska komponentu nomaiņa par summu 17 500 EUR. Pamatlīdzeklim  aprēķināts nolietojums pēc lineārās metodes, paredzamais lietošanas laiks 10 gadi. Kā grāmatvedībā atspoguļot šo procesu?