Uzņēmums iegādājas nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes, ēkām un meža. Pēc meža izciršanas nekustamais īpašums tiek pārdots. Kā darījumu pareizi atspoguļot grāmatvedībā? Kā aprēķināt mežaudzes vērtību pēc meža izciršanas?