Juridiskā persona (uzņēmums "X") dibina jaunu uzņēmumu "Y". Uzņēmumam "X" pieder nekustamā īpašuma (ēkas) domājamā daļa. Ēku izmanto, izīrējot telpas, un grāmatvedības reģistros uzskaita kā pamatlīdzekli (PL). Šo PL uzņēmums "X" vēlas ieguldīt kā pamatkapitālu uzņēmumā "Y". Kā atspoguļot PL pārvietošanu no viena uzņēmuma uz otru?