2012.gadā uzņēmums finanšu līzingā iegādājās vieglo automašīnu (10 000 EUR plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 2100 EUR). Šī gada jūnijā tā cieta negadījumā un tika atzīta par bojā gājušu automašīnu. Atlikusī finanšu līzinga daļa uz 30.06.2014. bija 6000 EUR. Līzinga kompānija lūdza uz vienošanās pamata pārskaitīt tai 2000 EUR, un tādējādi uzņēmuma saistības tika dzēstas. Cik noprotams, par atlikušo daļu līzinga kompānija saņēma apdrošināšanas atlīdzību. Šobrīd uzņēmuma rīcībā ir tikai līzinga kompānijas sastādītais vienošanās akts, kur atrunāts, ka uzņēmums pārskaita minētos 2000 EUR un automašīna pēc negadījuma pāriet līzinga kompānijas īpašumā. Kādi grāmatojumi jāveic par šo darījumu, un kādiem dokumentiem jābūt grāmatvedībā? Kā un uz kāda pamata norakstīt pamatlīdzekli? Vai jāveic PVN korekcijas?