Uzņēmums pārdod sev piederošu automašīnu, un tam rodas ārkārtas ieņēmumi. Automašīnas vērtība ir pilnībā norakstīta. Tās vietā tiks pirkta jauna mašīna, kas arī būs pamatlīdzeklis, un tai tiks aprēķināts nolietojums. Vai drīkst samazināt jaunās mašīnas pirkuma summu par pārdotās automašīnas ieņēmumu summu un nolietojumu sākt uzskaitīt no atlikušās summas? Piemēram, ja jaunā mašīna maksā 10 000 eiro, bet vecā tika pārdota par 2000 eiro, tad jaunās mašīnas vērtība, proti, pamatlīdzekļa vērtība, no kuras tiks aprēķināts nolietojums, tiek noteikta 8000 eiro apmērā. Kādi grāmatojumi veicami?