Tiek pārdots nekustamais īpašums, kura sastāvā ir vairāki pamatlīdzekļi (PL). Pirkuma summa sadalīta 2 domājamās daļās. Viens pirkuma līgums ir noslēgts par 1/3, bet otrs – par 2/3 summas. Kā pareizi izrakstīt rēķinu nekustamā īpašuma pircējam, ja darījumi nenotiek 1 mēneša laikā, – pa daļām vai 1 rēķinā?

Kā pareizi sagatavot rēķinu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir gan lietoti PL (ēkas), gan jauni PL, t.i., jaunbūves? Vai par jaunbūvi rēķins jāizraksta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN)? Jaunbūves nodotas ekspluatācijā 1 mēnesi pirms pārdošanas.