Ražošanas uzņēmums vēlas pārvērtēt atsevišķus pamatlīdzekļus (PL) - iekārtas, jo nav noteikts korekts to lietderīgās lietošanas laiks un atlikusī vērtība ir ļoti maza vai pat nulle. PL tiek izmantoti uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Kādos gadījumos var veikt PL pārvērtēšanu, palielinot to vērtību? Vai var pārvērtēt atsevišķus PL un PL nolietojumu? Kā grāmatot PL pārvērtēšanu? Vai tas ietekmē apliekamo ienākumu?