Saskaņā ar reorganizāciju viena SIA no otras SIA pārņēma nekustamo īpašumu ar uzskaites vērtību bilancē 143 000 eiro un nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerves ar uzskaites vērtību bilancē 87 000 eiro. Kā pareizi grāmatvedībā atspoguļot šo darījumu ar pārvērtēšanas rezervi?