Tirdzniecības uzņēmumam pieder vairākas veikalu telpas. Viena no telpām (esam pārreģistrējuši Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un pašvaldībā kā iznomājamās telpas) kopš septembra netiek lietota. Īrnieks atbrīvoja telpas, bet jaunu īrnieku mums tā arī nav izdevies atrast. Kā pareizi uzskaitīt izdevumus (apsaimniekošana, maksa par siltumenerģiju) par šīm telpām, kuri mums ir obligāti jāmaksā? Telpas ir daudzdzīvokļu mājā, kurai nav nodrošināta atsevišķa siltuma uzskaite. Vai drīkstam tos grāmatot kā saimnieciskās darbības izdevumus un pievienotās vērtības nodokli (PVN) - kā priekšnodokli? Un kā ar ēkas amortizāciju? To var uzskatīt par saimnieciskās darbības vai arī ar ražošanu nesaistītiem izdevumiem, kuriem, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, jāpiemēro koeficients 1,5?