Uzņēmuma pamatdarbības veids ir mežkopība un citas mežsaimniecības darbības. Galvenais ienākuma avots ir savā īpašumā esošajos mežos iegūto kokmateriālu pārdošana. Uzņēmums mežu izstrādei 2018.gadā iegādājas nekustamos īpašumus (ilgtermiņa ieguldījumus), kuri sastāv no zemes platībām ar mežaudzi un uz tām esošajām būvēm (nekustamā īpašuma kopums). Iegādātās ēkas un būves netiks izmantotas saimnieciskajā darbībā. Pērkot nekustamo īpašumu, tika noformēti divi pirkuma līgumi, kuros norādīta:

  • nekustamā īpašuma kopējā vērtība, neatšifrējot būvju iegādes vērtību;
  • nekustamā īpašuma kopējā vērtība, atsevišķi izdalot būvju vērtību.

Vai šajā gadījumā, ja būves netiks izmantotas saimnieciskajā darbībā, ir jākoriģē uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze par iegādāto būvju vērtību? Kā aprēķināt būves vērtību, ja tā nav norādīta pirkuma līgumā?