Uzņēmums nopirka mazcenas datorus par Ls 0, un turpmāk par to lietošanu katru mēnesi jāmaksā ir fiksēts maksājums. Vai grāmatvedībā šāds darījums jāuzskaita kā pakalpojums, vai arī datoriem jābūt uzskaitītiem kā mazvērtīgam inventāram? Vai arī datorus var uzskaitīt kā pamatlīdzekļus ar sākotnējo vērtību Ls 0, bet maksājumus var norakstīt kā amortizāciju vai administrācijas izmaksās?