Kā veikt mazvērtīgā inventāra uzskaiti un norakstīšanu finanšu grāmatvedībā? Vai norakstīšana jāveic daļēji, iegādājoties mazvērtīgo inventāru, un daļēji - pārskata gada beigās? Kur finanšu pārskatā jāatspoguļo atlikusī (gada beigās, piemēram, decembrī iegādātā) mazvērtīgā inventāra vērtība?