Uzņēmums no privātpersonas iegādājās nekustamo īpašumu, kas sastāv no 1,3 ha ganībām un 3,7 ha meža. Līgumā ir noteikta tikai kopējā summa – 30 000 EUR. Kā pareizi uzskaitīt šos pamatlīdzekļus uzņēmuma grāmatvedībā, ievērojot jaunos Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.775)? Kadastrā pieejamas šādas vērtības: nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība – 1660 EUR, mežaudzes vērtība – 5644 EUR.