Rēķinot pamatlīdzekļu (PL) nolietojumu, jāņem vērā virkne priekšnoteikumu, jo situācijas mēdz būt atšķirīgas. Piemēram, vai nolietojums jārēķina, ja iekārta kādu laiku atrodas dīkstāvē? Kurā brīdī jāsāk rēķināt nolietojums? Un – galu galā – kā to rēķināt? Jāievēro, ka likumdošanas normās nav paredzēts 1 pareizais variants, tādēļ būs jāveic vairākas aplēses un jāizvēlas konkrētajam uzņēmumam atbilstošākā grāmatvedības politika.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) paredzēto PL, kura lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, sākotnējo vai citu uzskaites vērtību (pārvērtēšanā noteikto vērtību) pakāpeniski noraksta izdevumos tā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot atbilstošu PL nolietojuma aprēķināšanas metodi. Savukārt PL ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, zemesgabalam) un PL, kam nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo nolietojumu neaprēķina.