Uzņēmums pārdošanai iegādājās nekustamo īpašumu (NĪ) – dzīvokli un samaksāja valsts nodevu 2% apmērā no vērtības par darījumu. Vai šo nodevu var uzreiz attiecināt uz izdevumiem, vai arī šī summa jāpieskaita pie kopējās aktīva vērtības? Kuros normatīvajos aktos vispār tiek regulēta šī  kārtība, ko atzīt izdevumos?